Jak to vypadá s novým vedením města Vimperk?

0 554

Jak všichni víme, Vimperští občané si zvolili do čela Ing. Jaroslavu Martanovou, která následně utvořila velice silnou koalici o 13. členech zastupitelstva z celkového počtu 17. zastupitelů. Z těchto čísel je zřejmé, že tuto koalici nelze přehlasovat opozičními hlasy ať se děje co se děje.

Po přečtení koaliční smlouvy a návrhu rozpočtu pro město Vimperk se vše tváří, že realizace předvolebních slibů bude v nedohlednu. Stejně tak lze v koaliční smlouvě dohledat, že paní starostka se poučila z minulých chyb a postarala se o to, aby se historie neopakovala.

„Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy nevyvolají ani nepodpoří na Zastupitelstvu hlasovaní o změně (odvolání) starostky, místostarosty a členů rady, nedohodnou-li se všichni koaliční partneři písemně jinak.“

Musíme uznat, že koaliční smlouva je pro všechny partnery velice přísná a zavazující. To nás ale až tak úplně nezajímá že? Nás zajímá co vlastně chtějí udělat pro nás občany. Tak se na to společně podíváme.

Rozdělení kompetencí:

Ing. Jaroslava Martanová – městská policie, krizové řízení, sekretariát, kontrola a audit, sociální oblast, bytová politika, domy pro seniory, majetek města, finance a ekonomika města, spolupráce se Státním zámkem Vimperk, životní prostředí, JSDHO a památková péče.

Mgr. Zdeněk Kuncl – školství, investice, kultura, propagace a prezentace města, cestovní ruch, zahraniční a regionální spolupráce, doprava, dotace a evropské fondy.

JUDr. Tomáš Samek – veřejné zakázky a právní oblast.

Ing. Bohumil Petrášek – investice města a stavební činnost ve spolupráci s místostarostou.

Ing. Petr Samek – strategický rozvoj města a plánování, Územní plán Vimperk a spolková činnost.

Myslím, že to je v celku logické a rozumné rozdělení kompetencí s vyjímkou pana Petráška, u kterého bylo již několikrát podezření na braní úplatků, nikdy mu však nebylo nic prokázáno, takže bůh ví, jak to vlastně je.

Programové priority:
 • Rekontrukce ulice 1. máje – první etapa k hotelu Zlatá hvězda
 • Okružní křižovatka „Fišerka“
 • Řešení areálu vodních sportů – plavecký bazén
 • Postupná rekonstrukce modernizace budovy ZŠ TGM v ulici 1. máje
 • Modernizace ZŠ Smetanova
 • Postupná revitalizace sídliště Míru a Čelakovského, projektové řešení starého sídliště
 • Změna dopravního řešení na sídlišti Míru
 • Napojení areálu U Sloupů na městkou kanalizaci
 • Rekonstrukce ČOV Lipka
 • Vybudování bytů v objektu internátu bývalé lesnické školy
 • Pokračování v rekonstrukci výtahů v panelových domech
 • Projekt a realizace parkoviště pod zimním stadionem
 • Rozšíření skladovacích prostor na skládce v Pravětíně
 • Podpora výstavy rodinného bydlení – vytipování a nabídka vhodných pozemků
 • Pokračování v opravách hřbitovních zdí
 • Projekt pietní síně na hřbitově se zázemím
 • Projektové řešení využití areálu letních sportů
 • Projektové řešení rozvoje sportovního areálu Vodník
 • Revitalizace prostoru bývalého letního divadla pod zámkem
 • Podpora spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu
 • Nordicwalkingové trasy pro volnočasové aktivity
 • Vylepšení příjezdových míst do města
 • Postupná modernizace kamerového systému
 • Rychlostní radary ve městě
 • Bezpečné parkování u ZŠ TGM v parku – vybudování odstavného místa pro auta
 • Zpřístupnění zvonice pro veřejnost
 • Zřízení pozice městského architekta
 • Zřízení městského muzea/galerie
 • Senior taxi
 • Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
 • Spolupráce se Státním zámkem Vimperk
 • Prohloubení spolupráce s partnerským městem Freyung a přeshraniční spolupráce s Dolním Bavorskem a Horním Rakouskem
 • Podpora spolkové činnosti

Zajímavý to seznam a sami jsme zvědavý na realizaci, ovšem pár nápověd nám dává už pouhé slovíčkaření. Např. „Řešení areálu vodních sportů – plavecký bazén“ je formulováno tak, že se bude pouze řešit, ale o realizaci zde není ani zmínka. Ono projekt plaveckého bazénu je dalo by se říct projekt, kde někdo tak dlouho přemýšlel, až vymyslel úplný nesmysl. Aktuální stav bazénu vyšel daňové poplatníky na více jak 40 mil. Kč a zastřešení je projekt sám o sobě a má vyjít daňové poplatníky na více jak 120 mil. Kč. Přesto většina Vimperáků by řekla, že kdyby se rekonstruovalo a zastřešilo to, co tam dávno stálo, by bylo lepší řešení. Nadále „Vybudování bytů v objektu internátu bývalé lesnické školy“ se zřejmě dělá díky velké poptávce ale přesto většina stávajících městských bytů má původní járdra s umakartovými deskami. „Projekt pietní síně na hřbitově se zázemím“„Projektové řešení využití areálu letních sportů“ a „Projektové řešení rozvoje sportovního areálu Vodník“ zřejmě zůstane pouze u projektů a opět zde není žádná zmínka o realizaci.

Komentáře
Nahrávám ...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím Další informace